Penmaenmawr MuseumAmgueddfa Penmaenmawr


Old Post Office
Pant yr Afon
Penmaenmawr
LL34 6UT

Mynedfa i Staff

Croeso i Amgueddfa Penmaenmawr

"Mae Amgueddfa Penmaenmawr yn bodoli er mwyn hyrwyddo, gwarchod, a dathlu treftadaeth Penmaenmawr a’r ardal o’i hamgylch. Byddwn yn gwarchod ac yn dehongli tystiolaeth o orffennol Penmaenmawr er budd addysgol, cymdeithasol ac economaidd ein cymunedau ehangach. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau i feithrin dull dynamig ac arloesol o warchod, addysgu am a mwynhau gorffennol Penmaenmawr."Dewch i ymweld â’n hamgueddfa gyfareddol sydd wedi’i lleoli mewn un o bedwar bwthyn a godwyd i gartrefu chwarelwyr a’u teuluoedd ar ddiwedd y 1840au.

Mae ein henw gwreiddiol anarferol yn gyfeiriad at yr allfudiad i America a ddigwyddodd ar yr adeg y codwyd y bythynnod.

Dewch i archwilio!

  • Cewch ddarllen am hanes y chwareli cerrig ym Mhenmaenmawr sy’n rhychwantu 6,000 o flynyddoedd. Cewch weld gwrthrychau o Chwarel Graiglwyd sy’n dyddio o’r Oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) i’r presennol
  • Cewch ddarganfod y cysylltiadau rhwng y gŵr a fu’n Brif Weinidog bedair gwaith, sef William E. Gladstone, a thref Penmaenmawr
  • Cewch fwynhau ein harddangosfeydd tymhorol sy’n archwilio bywyd cymdeithasol ym Mhenmaenmawr ers i’n tref ddod i fodolaeth 190 mlynedd yn ôl.
  • Cewch bori trwy ein casgliad archifol o ddogfennau a ffotograffau sy’n darlunio byd y chwareli, twristiaeth, addysg, crefydd a bywyd cymdeithasol.

Mae llyfrynnau, arweinlyfrau a llyfrau ar gael i’w prynu, ac fe’u cyhoeddir gan Gymdeithas Hanesyddol Penmaenmawr a Stori Pen (Cyf). Beth am fynd â darn bach o Benmaenmawr i ffwrdd gyda chi?