Amgueddfa Penmaenmawr


Old Post Office
Pant yr Afon
Penmaenmawr
LL34 6UT

Mynedfa i Staff

 

Sut i Gyflwyno Rhodd Ariannol i’n Hamgueddfa

Caiff yr amgueddfa ei staffio gan wirfoddolwyr, cynigir mynediad am ddim i ymwelwyr, ac rydym yn cael ein cyllido â’r hyn y gallwn ei godi ein hunain a chymorth gan Gyngor y Dref. Rydym yn derbyn cymorth a chyngor i godi arian gan Wasanaeth Amgueddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Os hoffech chi gyflwyno rhodd ariannol fechan i roi cymorth gyda chostau’r gwaith parhaus o gynnal a chadw a datblygu’r safle unigryw yma cliciwch ar y botwm isod.

Caiff unrhyw gyfraniad bach ei dderbyn â diolch a byddwn yn gwneud defnydd da ohono...