Amgueddfa Penmaenmawr


Old Post Office
Pant yr Afon
Penmaenmawr
LL34 6UT

Mynedfa i Staff

Sut i Ddod o Hyd i Ni

Lleoliad

Mae Amgueddfa Penmaenmawr wedi’i lleoli ar brif ffordd Bangor Road ym Mhenmaenmawr i’r gorllewin o ganol y pentref.

Mae’r Amgueddfa i’w gweld ar yr ochr chwith i’r ffordd wrth deithio i gyfeiriad Bangor.

Parcio

Mae digonedd o le i barcio ar bwys yr amgueddfa a hefyd mae maes parcio bach y tu ôl i’r amgueddfa a argymhellir er mwyn hwyluso mynediad ar gyfer pobl anabl.

Mynediad

Mae dwy fynedfa i’r amgueddfa, y naill yn y tu blaen yn wynebu Bangor Road, a’r llall yn y cefn ar hyd ramp mynediad o’r maes parcio bach. Nid oes caffi i’w gael ond bydd staff yr amgueddfa’n hapus i gyfeirio ymwelwyr at dafarndai a bwytai cyfagos. Mae’r grisiau i’r llawr cyntaf yn serth ac yn gul, ac felly fe allent fod yn anodd i rai eu dringo.

Tâl Mynediad:

Mae mynediad am ddim.

Ar Agor

Yn ogystal â digwyddiadau arbennig, rydym ar agor ar ddydd Mercher, Iau, Gwener a Sul rhwng 1 Mehefin a 30 Medi o 2pm tan 4pm, neu drwy apwyntiad.

Toiledau

Mae toiled yng nghefn y bwthyn, ond nid yw’n addas i bobl anabl. Yn anffodus, nid oes cyfleusterau newid babanod.

Mae toiled i bobl anabl ar gael yn Rhandy’r Amgueddfa (Uned 3A).