Amgueddfa Penmaenmawr


Old Post Office
Pant yr Afon
Penmaenmawr
LL34 6UT

Mynedfa i Staff

Dolenni Gwybodaeth

Dyma rai dolenni defnyddiol....

Dolenni Lleol  

History Points http://www.historypoints.org/
Cewch archwilio hanes Penmaenmawr ar droed, gan ddefnyddio technoleg codau QR ar eich ffôn smart!

http://www.penmaenmawr.com/
Gwefan gymunedol sy’n dathlu hanes lleol

Cyngor Tref Penmaenmawr  www.penmaenmawr.org

Prifysgol y Drydedd Oes, Penmaenmawr  http://www.penmaenmawru3a.org.uk/
Addysg, gweithgareddau cymdeithasol a darlithoedd i bobl dros 50

Wythnos Gerdded Conwy- Gŵyl flynyddol sy’n cynnwys teithiau cerdded hanesyddol o amgylch bryniau a lonydd Penmaenmawr a’r cyffiniau.

Walkers are Welcome http://www.walkersarewelcome.org.uk/index.html
Rydym yn Dref sy’n Croesawu Cerddwyr!

Canolfan Gymunedol Penmaenmawr  www.penmaenmawrcommunitycentre.com

Amgueddfeydd a Threftadaeth

Amgueddfa Llandudno
Beth am ymweld â’r amgueddfa go anhysbys hon i weld casgliad rhyfeddol o wrthrychau o’r cyfnod cynhanesyddol cynharaf i’r presennol

Amgueddfa Syr Henry Jones
A hithau wedi’i lleoli yn Llangernyw, Conwy, mae’r amgueddfa hon yn dathlu bywyd y Diwygiwr Addysgol Syr Henry Jones. Mae’n codi cwr y llen ar fywyd yng Nghymru wledig dros 100 mlynedd yn ôl ac mae’n werth ymweld â hi!  

Gwasanaeth Amgueddfeydd Cyngor Conwy
Gwybodaeth am y Gwasanaeth Amgueddfeydd a’r gwasanaethau sydd ar gael

Casgliad y Werin Cymru  
Gwefan Gymru-gyfan sy’n cynnwys casgliadau ar-lein, arddangosfeydd, mapiau a theithiau, adnoddau dysgu a llawer mwy.

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru  
Sefydliad eiriolaeth sy’n cynrychioli llais Amgueddfeydd yng Nghymru.

Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau Cymru
Yn hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant Cymru trwy gefnogi Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau

Amgueddfa 24 Awr
Amgueddfa rithwir ar-lein yn llawn newyddion, digwyddiadau ac adolygiadau o arddangosfeydd.

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd http://www.heneb.co.uk/
Elusen addysgol sy’n gwneud gwaith archeolegol.

Cynllun Hen Bethau Cludadwy  http://finds.org.uk/
Erioed wedi dod o hyd i wrthrych ac yn ansicr beth ydyw? Dyma eich man galw cyntaf!

Archwilio http://www.archwilio.org.uk/ 
Adnodd ar-lein yn llawn gwybodaeth am safleoedd hanesyddol ac archeolegol

Os hoffech i ni ychwanegu dolen i’ch sefydliad chi cysylltwch â ni: E-bost  - info@penmaenmawrmuseum.co.uk

Sylwer: Nid yw Amgueddfa Penmaenmawr yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.