Amgueddfa Penmaenmawr


Old Post Office
Pant yr Afon
Penmaenmawr
LL34 6UT

Mynedfa i Staff

Ein Siop

Mae siop yr amgueddfa’n cynnig ystod o roddion a swfeniriau diddorol i ymwelwyr neu i’w prynu ar-lein. Caiff y siop ei chadw gan wirfoddolwyr gyda’r elw’n mynd tuag at gynnal a chadw’r amgueddfa.

Caiff y tâl post ei gyfrifo ar gyfer pob archeb a chaiff ei ddangos yn y Ddesg Dalu.

Tâl cludiant                           Gwerth yr Archeb

£3.75                                       £0.01 -    £9.99

£3.75                                     £10.00 -  £24.99

£4.95                                     £25.00 -  £74.99

£5.95                                     £75.00 - £149.99

£5.95                                    £150.00 - ac i fyny

A fyddai cwsmeriaid y tu allan i’r D.U. cystal ag ychwanegu Cludiant Rhyngwladol unwaith yn unig ar gyfer pob archeb gan ddefnyddio’r botwm isod os gwelwch yn dda.

Cludiant Rhyngwladol

My Whole World -Penmaenmawr North Wales

(100 tudalen) gan Anne Forrest
Mae hwn yn llyfr cyfareddol a ysgrifennwyd gan awdures leol am ei blynyddoedd cynnar ym Mhenmaenmawr yn ystod y 40au, 50au, 60au.


Pris £9.95 + Tâl post

Calendr Amgueddfa Penmaenmawr 2013 (Maint A4)

Oherwydd galw mawr mae calendr eleni’n fwy. Thema’r ffotograffau yw golwg hanesyddol ar bobl wrth eu         gwaith.


Pris £4.50 + Tâl post

Stories from a quarry village

(65 tudalen) gan Liz Ashworth et al, gyda chymorth gan Stori Pen. Mae hwn yn llyfryn sy’n rhoi atgofion personol, hanesion bywyd a cherddi gan bobl leol.
Mae’n ymwneud â’r cyfnod rhwng y 1920au a’r 1960au.


Pris £2.00 + Tâl post

Llyfryn More Stories from a Quarry Village

(51 tudalen) gan Liz Ashworth et al, gyda chymorth gan Stori Pen.

Mae’r llyfr yma’n parhau â’r hanesion a digwyddiadau a effeithiodd ar fywydau pobl leol yn y cyfnod hwnnw. Mae llawer mwy o gymeriadau a digwyddiadau’n cael eu disgrifio.

Pris £2.00 + Tâl post.

 

Taith Uwchdir Penmaenmawr

(Map a ffotograffau ategol o farciau ar hyd y daith)

Mae’r daith gylchol hon yn ymweld â’r dirwedd gudd uwchlaw Penmaenmawr. Mae’r map yn dangos nifer o dirnodau a welir ar hyd y ffordd gan gynnwys Cylch yr Orsedd. Mae nifer o rywogaethau adar i’w gweld yn yr ardal hon.


Pris £1.00 + Tâl post

Taith Uwchdir Huw Tom

(Map a ffotograffau ategol o farciau ar hyd y daith)

A hithau wedi ei henwi ar ôl Syr H.T. Edwards (Huw Tom) a ddaeth yn arweinydd undeb llafur blaenllaw ac yn gadeirydd Cyngor Cymru) yn y pen draw mae’r daith hon yn cyrraedd pentref Caerhun yn Nyffryn Conwy.  


Pris £1.00 + Tâl post

Taith Uwchdir Llanfairfechan

Mae’r daith gylchol hon yn mynd drwy’r ardal uwchlaw Llanfairfechan nad yw’r rhan fwyaf ohoni i’w gweld o’r dref. Mae nifer o nodweddion archeolegol a golygfeydd da o fynyddoedd ac Afon Menai.  


Pris £1.00 + Tâl post

 

Taith Uwchdir Pensychnant

Mae hon yn daith gylchol dros dir mynediad agored gyda golygfeydd da o Ddyffryn Conwy, cadwyn o fynyddoedd y Carneddau, a phentir Trwyn y Fuwch. Mae’n gyforiog o olion archeolegol, o gylchoedd cerrig i hafotai canoloesol.


Pris £1.00 + Tâl post
Pen in the 40's : Collection of reminiscences

(20 tudalen)  gan Wirfoddolwyr Stori Pen Eileen Gallie, Lorna Jones, Biddy Hepper, John Watson Jones a llawer o rai eraill 

Llawer o storïau am flynyddoedd y rhyfel, rysetiau, llyfrau dogni, ysbïwr a chyfrinachau tanwydd roced V1, V2, faciwîs amser y rhyfel.        


Pris £2.00 + Tâl post
Day Schools within the Parish of Dwygyfylchi

From 1834 to the Present gan D.J.Roberts

Hanes ysgolion lleol yn ei grynswth


Pris £2.00 + Tâl post
Violet's Leap

The Story of Violet Gordon Charlesworth gan David Bathers

Cewch ddarllen am gymeriad o ddechrau’r 20fed ganrif a fyddai’n cyfareddu crefftwyr lleol â hanesion am ffortiwn a addawyd iddi ac a aeth ati wedyn i drefnu ei diflaniad. 


Pris £2.00 + Tâl post
Ten Roads across Penmaenmawr

Ysgrifennwyd yn wreiddiol fel ‘The Seven Roads across Penmaenmawr’ gan yr awdur H.L. North
(y pensaer ‘celf a chrefft’ lleol adnabyddus). Diweddarwyd ac ychwanegwyd ato gan D.J. Roberts 

Mae’r llyfr yn disgrifio 10 o draciau a ffyrdd pwysig o’r hen amser i’r trac beicio presennol.


Pris £2.50 + Tâl post
Penmaenmawr  and W E Gladstone

(Taflen) gan D.J. Roberts

Mae’r daflen yn disgrifio 15 lle o ddiddordeb, o eglwysi i adeiladau y bu i Gladstone ymwneud â hwy i ryw raddau.


Pris £0.50 + Tâl post

The Story of Pantyrafon         

Llyfryn gan D.J. Roberts

Cewch ddarllen sut y bu i’r ardal ddatblygu o fwthyn yn

drefgordd

Pris £2.50 + Tâl post

Cardiau Nadolig

Pecyn o 5 cerdyn

Pris £2.50 + Tâl post

Torch allwedd
Pris £1.50 + Tâl post


Magnet Oergell
Pris £1.50 + Tâl post