Arian Loteri Treftadaeth

HLF Bilingual Compact Colour.jpg

Mae'n bleser gan Amgueddfa Penmaenmawr gyhoeddi ein bod wedi derbyn £248,600 gan y Loteri Genedlaethol.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ail-ddylunio ac ail-ffitio prif oriel yr Amgueddfa gydag arddangosfeydd parhaol newydd ar gyfer ein casgliad a lle ar gyfer ein harddangosfeydd thema blynyddol. Byddwn hefyd yn datblygu ystafell de ar thema Swyddfa'r Post ac ardal fanwerthu i werthu llyfrau, cyhoeddiadau a chynhyrchion gan grefftwyr lleol. Bydd y prosiect yn cynnwys dehongliad dwyieithog ac arwyddion iaith, arddangosfeydd rhyngweithiol, arddangosfeydd themaidd, teithiau cerdded, rhaglenni darlith flynyddol a chynnig newydd i ymwelwyr â'r dref sydd eisiau darganfod mwy am leoedd i ymweld â nhw, enwau lleoedd ac ynganiad Cymraeg.

"Bu'r prosiect hwn yn dair blynedd yn datblygu ac rydym yn llawn cyffro am grant y Loteri Genedlaethol. Ail-leoli'r Amgueddfa i Swyddfa'r Hen Bost y llynedd, gyda chymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Roedd yn gam mawr i ni ac roeddem eisiau manteisio ar y cyfle i wneud yr hyn yr oeddem ni eisiau ei wneud bob amser - dweud straeon Penmaenmawr ac amlygu hanes cyfoethog ac amrywiol y dref yn y ffordd orau bosibl, i bawb. Bydd y grant hwn yn ein galluogi i wneud hynny. Rydym mor ddiolchgar i gymuned Penmaenmawr, Cyngor Conwy, Cyngor Tref Penmaenmawr a'r holl bobl a sefydliadau a gefnogodd ni i sicrhau'r arian hwn."

(Dennis Roberts, Cadeirydd)

Mae llwyddiant Amgueddfa Penmaenmawr yn cyd-fynd ag arian y Loteri Genedlaethol a sicrhawyd ar gyfer Canolfan Ddiwylliant Conwy ac Amgueddfa Llandudno. Bydd y tri phrosiect yn gweithio'n agos gyda'i gilydd dros yr blynyddoedd nesaf, tuag at yr hyn a elwir yn 'adfywiad treftadaeth' ar gyfer y sir.

Bydd prosiect Amgueddfa Penmaenmawr yn dechrau ym mis Awst 2018. Bydd cyfnod o gau pan fydd adnewyddu'r Amgueddfa yn digwydd, gyda chynlluniau i ailagor gyda lansiad cyhoeddus yng Ngwanwyn 2019. Yn y cyfamser, bydd yr Amgueddfa yn parhau â'i waith trwy arddangosfeydd pop-up ym Mhenmaenmawr, teithiau cerdded, darlithoedd a digwyddiadau arbennig.

Gellir gweld dadansoddiad llawn o arian y Loteri Genedlaethol Amgueddfa Penmaenmawr a sut y caiff ei wario i gyflawni'r rhwymedigaethau yn ein bid ariannu yma neu drwy glicio ar y llun 'PENMAENMAWR MUSEUM new project overview' delwedd uchod (yn agor mewn ffenestr newydd). Gallwch hefyd ymweld â'r wefan am ddiweddariadau am y prosiect yn ystod y cyfnod adnewyddu a byddwn yn postio y newyddion diweddaraf yn rheolaidd ar Facebook.

Diolch am eich cefnogaeth.

Ewch i'n Tudalen Facebook

Ewch i'n Gwefan