Prehistoric Penmaenmawr Cynhanesyddol - DVD

Prehistoric Penmaenmawr DVD Front Cover Bilingual.jpg
Prehistoric Penmaenmawr DVD Front Cover Bilingual.jpg

Prehistoric Penmaenmawr Cynhanesyddol - DVD

5.00

Explore with us the uplands above Penmaenmawr, one of the most interesting prehistoric landscapes in Britain with its ancient quarries, stone circles, burial mounds, standing stones and trackways. DVD contains both Welsh and English versions, each approximately 30 minutes running time.

Dowch ar antur gyda ni i’r ucheldir uwchben Penmaenmawr, un o’r tirluniau cynhanes mwyaf diddorol ym Mhrydain, gyda’i chwareli hynafol, cylchoedd meini, tomenni claddu, cerrig sefyll a llwybrau hynafol. Mae’r DVD yn cynnwys fersiynau Cymraeg a Saesneg, pob un oddeutu 30 munud o hyd.

Quantity:
Add To Cart