Ymweld â ni

 

DYMA LE ’RYDYM

Amgueddfa Penmaenmawr
Yr Hen Swyddfa Bost
Hen Ffordd  Conwy
Penmaenmawr LL34 6UU

DYMA PRYD ’RYDYM AR AGOR

2019
Mae Amgueddfa Penmaenmawr ar gau ar hyn o bryd i'w hadnewyddu ar ôl sicrhau grant o Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Bydd yr Amgueddfa yn ailagor yn yr hydref 2019 a bydd dyddiau ac amseroedd agor newydd ar gael cyn bo hir.

MYNEDIAD

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn rhad ac am ddim ond fe werthfawrogir unrhyw gyfraniadau yn fawr iawn pob amser.

Penmaenmawr Museum Front.jpg

CYFARWYDDIADAU AR SUT i GAEL HYD i NI

Cewch hyd i ni yn yr Hen Swyddfa Bost yng nghanol tref Penmaenmawr, gyferbyn â Hen Westy’r Mountain View ar gyffordd Hen Ffordd Conwy a Ffordd Bangor.

Mae maes parcio ceir di-dâl ar Ffordd Fernbrook sydd ond yn daith fer o’r amgueddfa.

CLUDIANT CYHOEDDUS

Mae gwasanaethau bws 5 ag X5 o Landudno a Bangor yn galw ym Mhenmaenmawr gyda bws pob 15 munud i’r ddau gyfeiriad yn ystod y dydd (gwasanaethau llai ar ddydd Sul). Mae’r amgueddfa oddeutu dau can llath o’r safle bws agosaf, gyferbyn â siop Spar.

Mae Gorsaf Rheilffordd Penmaenmawr ar y brif lein rhwng Caer a Chaergybi gydag oddeutu dwsin o drenau yn mynd i’r ddau gyfeiriad pob dydd. Mae’r orsaf ar waelod allt Paradise Road a tua phum munud o daith gerdded o’r amgueddfa.

RHWYDDINEB MYNEDIAD

Mae lle i barcio i’r rhai gyda Bathodynnau Glas o fewn ychydig lathenni i’r amgueddfa.
Mae’r arddangosfeydd a’r cyfleusterau ar y llawr isaf yn hygyrch yn llawn i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.
Fe ganiateir cŵn cymorth i bob man cyhoeddus.