Ymweld â ni

 

DYMA LE ’RYDYM

Amgueddfa Penmaenmawr
Yr Hen Swyddfa Bost
Hen Ffordd  Conwy
Penmaenmawr LL34 6UU

DYMA PRYD ’RYDYM AR AGOR

2018
4ydd Ebrill – 30ain Medi
Dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sul 2pm-4pm
Dydd Sadwrn 10am-12 canol dydd

MYNEDIAD

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn rhad ac am ddim ond fe werthfawrogir unrhyw gyfraniadau yn fawr iawn pob amser.

CYFARWYDDIADAU AR SUT i GAEL HYD i NI

Cewch hyd i ni yn yr Hen Swyddfa Bost yng nghanol tref Penmaenmawr, gyferbyn â Hen Westy’r Mountain View ar gyffordd Hen Ffordd Conwy a Ffordd Bangor.

Mae maes parcio ceir di-dâl ar Ffordd Fernbrook sydd ond yn daith fer o’r amgueddfa.

CLUDIANT CYHOEDDUS

Mae gwasanaethau bws 5 ag X5 o Landudno a Bangor yn galw ym Mhenmaenmawr gyda bws pob 15 munud i’r ddau gyfeiriad yn ystod y dydd (gwasanaethau llai ar ddydd Sul). Mae’r amgueddfa oddeutu dau can llath o’r safle bws agosaf, gyferbyn â siop Spar.

Mae Gorsaf Rheilffordd Penmaenmawr ar y brif lein rhwng Caer a Chaergybi gydag oddeutu dwsin o drenau yn mynd i’r ddau gyfeiriad pob dydd. Mae’r orsaf ar waelod allt Paradise Road a tua phum munud o daith gerdded o’r amgueddfa.

RHWYDDINEB MYNEDIAD

Mae lle i barcio i’r rhai gyda Bathodynnau Glas o fewn ychydig lathenni i’r amgueddfa.
Mae’r arddangosfeydd a’r cyfleusterau ar y llawr isaf yn hygyrch yn llawn i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.
Fe ganiateir cŵn cymorth i bob man cyhoeddus.
Mae’r holl arddangosfeydd yn Saesneg ac yn Gymraeg.