CEFNOGWCH NI

DEWCH YN WIRFODDOLWR

Mae Cymdeithas Hanesyddol ag Amgueddfa Penmaenmawr  yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr yn eu hamser eu hunain. Os ydych yn byw yn yr ardal leol ag efo diddordeb yn hanes  Penmaenmawr, Penmaenan, Capelulo a Dwygyfylchi ac ardal gyfagos Gogledd Eryri (Y Carneddau), ac yr hoffech fod yn  rhan o’r gwaith o ddatblygu ein hamgueddfa, pam nag ymunwch â ni fel gwirfoddolwr?

Rydym yn  grŵp cyfeillgar a gweithgar o bobl leol yn fwyaf, gyda storfa helaeth gyfunol o wybodaeth am yr ardal. Dowch gyda ni i ddarganfod mwy. Bydd y gwirfoddolwyr yn cynnig eu hamser mewn nifer o wahanol ddulliau; trwy gyfarfod a chroesawu ymwelwyr, cynnal ein harchif, arwain teithiau cerdded, trefnu arddangosfeydd, trefnu a rheoli’r sefydliad (gwaith swyddfa, glanhau, cyflenwadau ayb) a monitro / cofnodi cyflwr yr adeilad ayb. Mae digon o waith i wneud ar gyfer pob gallu ag anghenion  a byddwn yn cynnig hyfforddiant o bryd i’w gilydd.

Y cwbl sydd angen yw i chi anfon neges atom a byddwn yn cysylltu â chi queries@penmaenmawrmuseum.co.uk

DEWCH YN AELOD

Dyma rai o fanteision bod yn aelod o Gymdeithas Hanesyddol ac Amgueddfa Penmaenmawr:

  • mynediad am ddim i'n 6 sgwrs gaeaf

  • gostyngiad o 10% yn yr Siop Amgueddfa a Siop Goffi

  • yn perthyn i gymdeithas sy'n ymroddedig i warchod hanes Penmaenmawr

  • cylchlythyr chwarterol

Ein ffioedd blynyddol ar gyfer 2019/2020 yw:

  • aelod sy'n oedolyn - £ 15

  • ar y cyd - £ 25

  • oedolyn sy'n gwirfoddoli - £ 10

  • dan 16 oed - am ddim

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am aelodaeth e-bostiwch ni membership@penmaenmawrmuseum.co.uk

Ymunwch â ni trwy glicio ar y botwm hwn.