EIN CASGLIAD

Mae Amgueddfa Penmaenmawr wedi hel casgliad o dros fil o wrthrychau a ffotograffau archif. Dyma rai o’n ffefrynnau. Bydd llawer mwy o ddelweddau o’n harchif ar gael i’w gweld yma yn fuan.

Inhaler.jpg

Mewnanadlydd i’r rhai oedd yn dioddef o broblemau bronciol.

Horeb Crockery.jpg

Crochenwaith o Horeb, y capel cyntaf i gael ei godi ym Mhenmaenmawr ym 1813.

Bugle.jpg

Corn hela chwarel.

Quarry Tallies.jpg

Tocynnau cofnod chwarel.

Photograph Archive.jpg

Patrick's Bazaar, un o'r siopau cyntaf yn Pant yr Afon.

Early-stage stone axe making.jpg

Dull creu bwyeill carreg y cyfnod cynnar.

5000 year-old axe head.jpg

Pen bwyell carreg 5000 o flynyddoedd oed mewn paladr modern.

Quarry Sett.jpg

 

Set gwenithfaen.

Mr Griffiths Daughters Shoes.jpg

Creodd Mr Griffiths, crydd lleol, yr esgidiau hyn i’w ferch. Bu farw o ddifftheria yn 13 mlwydd oed. Dyma’r pâr o esgidiau olaf a wnaeth Mr Griffiths.

Tan y Foel Crockery.jpg

Crochenwaith o blasty Tan-y-Foel (Noddfa), cartref Murray Gladstone, cefnder William Gladstone.

Gladstone Memorial Plate.jpg

Plât coffa Gladstone o'r 1890au.

Sett Makers Hammer.jpg

Morthwyl gwneuthurwr-set.