59610401_2246767245588381_370030218737352704_n.jpg

Croeso i Cymdeithas Hanes & Amgueddfa Penmaenmawr

Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o flynyddoedd i’r gorffennol gan arwain at y dref a welwn yma heddiw.

Os hoffech chwilota am hanesion bywydau ein hynafiaid o’r Oesoedd Neolithig ag Efydd a fu’n byw ar yr ucheldir o’n cwmpas; neu os hoffech deithio ymlaen mewn amser i gyfnod oes Victoria pan roedd poblogrwydd Penmaenmawr fel tref lan y môr ‘rhwysgfawr’ yn cydsefyll yn anesmwyth yng ngŵydd y caledi a wynebwyd gan y chwarelwyr a’u teuluoedd, bydd profiad ein hamgueddfa yn mynd â chi yna.

Gobeithio cawn eich gweld yn fuan...

Ymweld â Ni

Ymweld â Ni

YMWELD Â NI

Dowch i weld ein hamgueddfa newydd yn yr Hen Swyddfa Bost, Pant yr Afon (gyferbyn â hen Westy’r Mountain View)

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal gweithgareddau rheolaidd: teithau cerdded, sgyrsiau, gwibdeithiau a mwy

Ein Casgliad

Ein Casgliad

EIN CASGLIAD

Cewch weld rhai o’r delweddau o’n harchif

Newyddion

Newyddion

NEWYDDION

Cewch glywed y newyddion diweddaraf o’r amgueddfa

Andanom Ni

Andanom Ni

ANDANOM Ni

Cewch glywed am ein hanes hyd yn hyn

Siop

Siop

SIOP

Galwch i mewn i weld ein  siop ar-lein

Cysylltiadau

Cysylltiadau

CYSYLLTIADAU

Rhai dolennau cyswllt lleol defnyddiol

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau

LAWRLWYTHIADAU

Rhai lawrlwythiadau defnyddiol

 

CEFNOGWCH NI

Dewch yn wirfoddolwr, dewch yn aelod