The Collected Works of Ivor E Davies - Book

Collected Works of Ivor E Davies.jpg
Collected Works of Ivor E Davies.jpg

The Collected Works of Ivor E Davies - Book

2.50

When he was a young man, Ivor E Davies started collecting stories of Penmaenmawr. From the 1930s he published articles in the North Wales Weekly News based on his copious notes and was still seeking information and writing articles past the age of 100. Read some of his articles in this collection of his works. 120 pages.

Pan yn ŵr ieuanc, dechreuodd Ivor E Davies casglu hanesion am Benmaenmawr. O’r 1930au ymlaen, cyhoeddodd erthyglau yn  y North Wales Weekly News yn seiliedig ar ei nodiadau helaeth ac roedd yn parhau i chwilio am wybodaeth ac yn ysgrifennu erthyglau pan oedd dros 100 oed . Darllenwch rhai o’i erthyglau yn y casgliad yma o’i waith. 120 o dudalennau.

Quantity:
Add To Cart