The First World War in the Borough of Conwy by Adrian Hughes - Book

The First World War in the Borough of Conwy Cover.jpg
The First World War in the Borough of Conwy Cover.jpg

The First World War in the Borough of Conwy by Adrian Hughes - Book

4.00

From his detailed research, Adrian Hughes has written a sober account of the First World War's impact on both enlisted men and civilians and how the conflict impacted on our local landscape. 40 pages.

The proceeds from the sale of this booklet will be divided between the Poppy Appeal and Conwy Citizen's Advice.

Yn dilyn ei waith ymchwil manwl, mae Adrian Hughes wedi ysgrifennu hanes ystyriol am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar filwyr cyffredin a’r boblogaeth sifil a sut y bu i’r gwrthdaro effeithio ar ein tirlun lleol. 40 tudalen. 

Bydd yr elw o werthu’r llyfryn hwn yn cael ei rannu rhwng Apêl y Pabi Coch a Chyngor ar Bopeth Conwy.

Add To Cart