The Second World War in the Borough of Conwy by Adrian Hughes - Book

The Second World War in the Borough of Conwy Cover.jpg
The Second World War in the Borough of Conwy Cover.jpg

The Second World War in the Borough of Conwy by Adrian Hughes - Book

5.00

From his detailed research, Adrian Hughes has written a fascinating account of the Second World War's impact on the Borough of Conwy. 39 pages.

The proceeds from the sale of this booklet will be divided between the Poppy Appeal and Conwy Citizen's Advice.

O'i ymchwil manwl, mae Adrian Hughes wedi ysgrifennu adroddiad hynod ddiddorol am effaith yr Ail Ryfel Byd ar Fwrdeistref Conwy. 39 tudalen. 

Bydd yr elw o werthu’r llyfryn hwn yn cael ei rannu rhwng Apêl y Pabi Coch a Chyngor ar Bopeth Conwy.

Quantity:
Add To Cart