Back to All Events

Taith Cerdded Cynefin

Cynefin Project Link Banner.jpg

Ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 14eg am 12 canol dydd, bydd Amgueddfa Penmaenmawr yn cynnal taith gerdded sy'n tynnu sylw at leoedd ar Fap Degwm Dwygyfylchi 1847 a Phrosiect Cynefin.

Bydd yn daith gerdded gylchol fer dan arweiniad, o tua awr a hanner yn dechrau ac yn dod i ben yn Eglwys Sant Gwynin yn Dwygyfylchi. Mae croeso i bawb ac mae'n rhad ac am ddim (rhoddion i'r amgueddfa yn cael ei werthfawrogi). Darperir map/taflen o'r llwybr. Mae croeso i gwn os ydyn dan reolaeth.

IMG_0810.JPG