Mar
21
7:30 PM19:30

Ffatri Flying Boat Beaumaris

Catalina_IVB_205_Sqn_RAF.jpg

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Nos Fercher Mawrth 21ain am 7.30 yn y Ganolfan Gymunedol Penmaenmawr. Bydd y siaradwr Dave Mills yn son am y cyn ffatri Flying Boat Sanders Roe yn Beaumaris.

Mynediad am ddim i aelodau a £2 i ymwelwyr. Croeso cynnes i bawb. Bydd lluniaeth ysgafn sef te/coffi/bisgedi,  a raffle, ar gael ar y noson.

View Event →
Apr
18
7:30 PM19:30

Archioleg Wylfa Newydd & CCB

Wylfa Newydd Archaeology.jpg

Bydd Ashley Batten o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn siarad am yr archioleg sydd wedi ei ddarganfod oherwydd y gwaith ar safle Wylfa Newydd ar Ynys Mon. Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal cyn y sgwrs.

Nos Fercher Ebrill 18 am 7.30 yn y Ganolfan Gymunedol Penmaenmawr. Mynediad am ddim i aelodau a £2 i ymwelwyr. Croeso cynnes i bawb. Bydd lluniaeth ysgafn sef te/coffi/bisgedi, a raffle, ar gael ar y noson.

View Event →

Mar
17
12:00 PM12:00

Deg Ffordd Ar Draws Penmaenmawr

The Ten Roads Across Penmaenmawr.jpg

Ymunwch a ni am gerdded tua 3 milltir mewn tua 2.5 awr. Grandewch ar y sialens o groesi'r 'Clogwyn wchben y Mor'. Dysgwch am Seiriol Sant a'i gapel syml y creigiau serth.

Llyfryn ar werth ar gael. Lluniaeth yn yr amgueddfa wedyn (te, coffi, bisgedi). Croesawi'r rhoddion tuag at yr amgueddfa.

Man cyfarfod Amgueddfa Penmaenmawr yn Yr Hen Swyddfa Post, Pant yr Afon. Dydd sadwrn, Mawrth 17fed, hanner dydd.

 

 

View Event →
Mar
6
10:00 AM10:00

Cerdded, Siarad a Cofio

Old Pantyrafon Photo.jpg

Ymunwch â ni am sesiwn anffurfiol lle byddwn ni'n cofio'r gorffennol. Dewch i gofio rhai o'r lleoedd a'r pethau oedd pobl yn eu wneud yn eu hamser hamdden. Bydd y sesiwn yn cynnwys taith gerdded fer i'r rheini sy'n gallu. Lluniaeth ar gael.

View Event →