Back to All Events

Taith Cerdded Cynan

  • Penmaenmawr Museum (map)
Cynan Walk Poster cymraeg.jpg

Ymunwch â ni am daith dywys yn archwilio bywyd Syr Albert Evans Jones CBE, a adwaenir gan ei enw barddol ‘Cynan’, a'i amser ym Mhenmaenmawr fel Gweinidog. Roedd Cynan yn ffigwr llenyddol dylanwadol. Ef oedd yr unig berson i gael ei ethol yn Archdderwydd yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith a'r Archdderwydd cyntaf i dderbyn mai'r Orsedd oedd dyfeisgarwch Iolo Morganwg ac nad oedd ganddo gysylltiadau â hynafiaeth na ‘hen dderwyddon '.

Cyfarfod yn Amgueddfa Penmaenmawr am hanner dydd ddydd Sadwrn 1af Mehefin, 2019. Bydd yn daith gerdded hamddenol. Mae croeso i chi ymuno ac mae croeso i bawb!