Back to All Events

Pabi Coch ar Ddrysau - Coffadwriaeth Rhyfel Byd Cyntaf


John Prestidge Poppy 4.jpg

Mae'r gofeb sydd i'w weld ar fur y Neuadd Gymunedol yn rhestri chwe deg tri o ddynion ifanc o Benmaenmawr a chollwyd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Mawr 1914-18. Er 2014 rydym wedi cefnogi Clwb Cymrodorion Conwy (Lleng Brydeinig Frehinol  gynt) i gofio aberth y bechgyn mewn ffordd arbennig. Rydym yn gosod pabiau gyda manylion y rhai a laddwyd ar ddrysau a giatiau eu cartrefi diweddarach  gyda chaniatad preswylwyr presenol. Byddent i'w gweld o Hydref 28 tan Dachwedd 18. 

Poppies on Doors Map.jpg