Back to All Events

Teulu Pennant Penrhyn yn Jamaica - Cymru a Chaethwasiaeth

  • Penmaenmawr Community Centre (map)
Penrhyn Castle between 1890 and 1900.jpg

Bydd Dr Marian Gwyn yn rhoi sgwrs o'r enw ‘Teulu Pennant Penrhyn yn Jamaica - Cymru a Chaethwasiaeth‘ i Gymdeithas Hanesyddol Penmaenmawr ar nos Fercher Hydref 18fed am 7.30 yn y Ganolfan Gymunedol Penmaenmawr.

Mynediad am ddim i aelodau a £2 i ymwelwyr. Croeso cynnes i bawb. Bydd lluniaeth ysgafn sef te/coffi/bisgedi, a raffl, ar gael ar y noson.

Llun yw 'Penrhyn Castle between 1890 and 1900' Gan Photochrom Print Collection - Library of Congress Catalog:  http://lccn.loc.gov/2001703418, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33180664