Back to All Events

Taith Gerdded Trwyn y Wylfa a Tyddyn Du

  • Amgueddfa Penmaenmawr (map)
Two Farm Walk - Cym.jpg

Ymunwch â ni am daith gylchol ddymunol gyda golygfeydd o'r môr yn archwilio ffermydd Tyddyn Du a Trwyn y Wylfa. Dysgu am greu'r ffermydd, y dulliau ffermio a ddefnyddiwyd yn y gorffennol, datblygu safleoedd twristiaeth a gwersylla a charafannau ac effeithiau posibl y newidiadau i'r cyffyrdd ar yr A55.

Mae croeso i bawb ymuno a ni. Byddwn yn cyfarfod yn Amgueddfa Penmaenmawr am 12 hanner dydd ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 6ed 2019. Byddwn yn cerdded yn ôl ar hyd Hen Ffordd Conwy, felly efallai galwch draw i Noddfa lle bydd ffair haf yn yr ardd.

Later Event: 10 August
Taith Cerdded Gladstone