Pabi Coch ar Ddrysau 2017

David Willliams Poppy 1.JPG

Edrychwch am y pabi coch ar y drysau (neu ar arwyddion stryd neu giatiau neu ffenestri) ym Mhenmaenmawr a Dwygyfylchi i chi cael gweld cartrefi’r milwyr a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd y pabi coch i’w weld o’r 5ed Tachwedd ac o dan bob un fe welir cerdyn gyda manylion byr am yr un a laddwyd.

Diolch i’r gwirfoddolwyr o Gymdeithas Hanesyddol Penmaenmawr am drefnu a chyd-lynu coffâd ‘Y Pabi ar y Drws’