Chwarel Penmaenmawr 1965

 

Ymwelwyd â ni yn yr amgueddfa ychydig o wythnosau yn ôl gan ddau ddyn o Fanceinion, Cliff a David, a ddaeth i Benmaenmawr ym 1965. Tra yma dyma David yn cymryd llawer o luniau o ran Braich Llwyd o'r chwarel ac mae wedi garedig i ni eu copïo a'u dangoswch nhw felly dyma ddewis. Diolch yn fawr i David!! 

Pob llun gan David Holt.