Chwarel Penmaenmawr 1965

 

Ymwelwyd â ni yn yr amgueddfa ychydig o wythnosau yn ôl gan ddau ddyn o Fanceinion, Cliff a David, a ddaeth i Benmaenmawr ym 1965. Tra yma cymerodd David llawer o luniau o darn Braich Lwyd o'r chwarel ac mae wedi gadael i ni eu copio a'u dangos. Diolch yn fawr i David!! 

Pob llun gan David Holt.