Sesiwn Prosiect Carneddau

Carneddau Pop In 01.jpeg

Dydd Sadwrn diwethaf, bu Amgueddfa Penmaenmawr yn cynnal Parc Cenedlaethol Eryri gan eu bod yn cynnal sesiwn ymgynghorol ar gyfer eu prosiect cyffrous newydd i'r Carneddau. Os ydych wedi colli hynny ac mae gennych ddiddordeb, mae yna ddiwrnod ymgynghori arall ym Methesda ar Hydref 18fed. Gweler y daflen atodedig am fanylion. Mae rhai lluniau o'r dydd ynghlwm hefyd.

Carneddau Consultation Flyer.jpg
Carneddau Pop In 03.jpeg
Carneddau Pop In 04.jpeg