Ymweliadau Ysgol Pencae i'r Amgueddfa

Pencae School Visits Mar 2018.JPG

Roedd plant Blynyddoedd 3 a 4 o Ysgol Gynradd Pencae yn mwynhau profiad Fictorianaidd yn eu hamgueddfa leol eu hunain yr wythnos diwethaf.

Dysgodd y plant am fywyd ac ysgol yn oes Fictoraidd, wedi'u gwisgo fel Fictoraidd a chwarae gemau a hefyd gwelwyd lluniau o Benmaenmawr ar y pryd.

Rydym yn gobeithio y bydd y plant yn mwynhau eu hymweliad â'r amgueddfa a byddant yn cael eu hysbrydoli i ddysgu mwy am hanes Penmaenmawr a dod yn ôl i ymweld eto gyda'u teuluoedd.

Diolch yn fawr i Pippa, Anna, Pam, John a Dennis am eu holl waith caled yn sefydlu'r ymweliadau ac i'r athrawon a phlant o Bencae.