Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn yr Aifft a Phalestina yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

The Heat of the Battle Poster.jpg

Mae Amgueddfa Penmaenmawr yn cynnal arddangosfa o'r enw The Heat of the Battle ynghylch Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru yn yr Aifft a Phalesteina yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Crëwyd yr arddangosfa gan Amgueddfa Wrecsam ac mae wedi bod ar daith genedlaethol.

Roedd y rhyfel yn yr Aifft a Phalasteina yn cael ei weld fel eilbeth i lawer yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Nid yw’r ffrynt yn cael ei gynnwys yn y cof poblogaidd oni bai yng nghefndir ffilm enwog David Lean, sef Lawrence of Arabia. Fodd bynnag, dyma’r ail weithrediadau pwysicaf i Brydain ar ôl Ffrynt y Gorllewin.

Bu i bum bataliwn o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ymladd ar draws y diffeithdir Sinai Peninsula a’r Negev, a brwydro drwy’r bryniau a dyffrynnoedd anwastad ym Mhalesteina:
1/5 (Sir y Fflint), 1/6 (Sir Gaernarfon ac Ynys Môn), 1/7 (Sir Feirionnydd a Sir Drefaldwyn), 24 (Iwmyn Sir Ddinbych) a 25 (Iwmyn Sir Drefaldwyn ac Iwmyn Ceffyl Cymraeg). Mae dau o’r naw anrhydedd brwydr yn ymddangos yn lliwiau'r gatrawd.

The Heat of Battle Leaflet 2.jpg

CYDNABYDDIAETHAU
Arianwyd yr arddangosfa deithiol a'r llyfryn hwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Dymuna Amgueddfa Wrecsam gydnabod cefnogaeth Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.