Y Ffordd i Anghydffurfiaeth

Road to Non-Conformity Walk 06.jpg

Mae yna nifer anhygoel o adeiladau capel ac eglwys anghydffurfiol ym Mhenmaenmawr - a wnaed yn fwy anghyffredin gan y ffaith eu bod yn cael eu hadeiladu yn bennaf gydag arian a godwyd gan deuluoedd sy'n gweithio. Yn y filltir a hanner rhwng yr hen Gwesty Mountain View ym Mhantyrafon a Rhes Crimea ym Mhenmaenan mae Eglwys y Berth (Jerwsalem), English Congs, Tabernacl, Eglwys St Paul, Moriah (Capel Split), Seion, Ebeneser, Maenan, Salem a'r rhagflaenydd i Ebeneser ar Chapel Street. A hefyd ychydig o gydymffurfiad Anglicanaidd ag eglwys Dewi Sant.

Road to Non-Conformity Walk 04.jpg

Dyma luniau o'r daith gerdded Y Ffordd i Anghydffurfiaeth ddydd Sadwrn diwethaf. Diolch i Dennis am arwain y ffordd, i Calum am ganiatáu mynediad i Eglwys y Berth a'r Tabernacl, i Sionyn am y lluniau ac i'n holl wirfoddolwyr am helpu i redeg y diwrnod.

Road to Non-Conformity Walk 05.jpg

Bydd manylion ein taith gerdded nesaf ar Facebook a'n gwefan yn fuan.