Deg Ffordd Ar Draws Penmaenmawr

Ten Roads Across Penmaenmawr 2.jpg

Roedd taith 'Deg Ffordd Ar Draws Penmaenmawr' ddoe yn ganllaw diddorol i'n rhwystr ein hunain i deithio Dwyrain-Orllewin, Mynydd Penmaenmawr, a'r nifer o ymdrechion i'w groesi. Diolch i Dennis am arwain y daith, i'n holl wirfoddolwyr am ei redeg, ac i bawb a ddaeth ar y daith er gwaethaf amodau'r Arctig!!

Dyma luniau o'r dydd a rhai hen luniau yn dangos rhai o'r ffyrdd ar draws Penmaenmawr. Diolch i Sionyn a Merv am y lluniau.

Ten Roads Across Penmaenmawr 6.jpg
Ten Roads Across Penmaenmawr 7.jpg
Ten Roads Across Penmaenmawr Old 1.jpg
Ten Roads Across Penmaenmawr Old 4.jpg

Cyllid Cronfa Loteri Treftadaeth

HLF Bilingual Compact Colour.jpg

Bu 2017 yn flwyddyn o newid cyffrous yn Amgueddfa Penmaenmawr, ac nid yn unig rydym wedi symud i’r hen swyddfa bost yng nghanol y dref, ond rydym hefyd wedi derbyn swm bach o gyllid oddi wrth y Loteri Treftadaeth fel y cam cyntaf i ddatblygu ein cynlluniau ar gyfer dyfodol yr Amgueddfa. Rydym wedi bod yn brysur iawn yn paratoi’r wybodaeth ar gyfer yr ail gam o’n cais i’r Loteri. Os byddwn yn llwyddiannus, bydd hyn yn golygu y gallwn:

• Ailwampio’r amgueddfa gydag arddangosfeydd proffesiynol i ddangos ein casgliad am hanes Penmaenmawr
• Agor yn fwy aml ac am fwy o oriau
• Cynnig sesiynau blasu Cymraeg i ymwelwyr i Benmaenmawr a gwybodaeth am fannau i fynd a’r pethau sydd i’w gweld o gwmpas Penmaenmawr
• Cyhoeddi rhaglen o ddarlithoedd hanesyddol a digwyddiadau i lansio llyfrau
• Ymestyn ein rhaglen o deithiau cerdded hanesyddol i drigolion ac i ymwelwyr

Diolch i bawb a fu’n ein cynorthwyo trwy wirfoddoli, llenwi holiaduron a bod yn rhan o’r ymgynghoriad, rhannu eich hanesion, ac ymweld â ni yn yr Amgueddfa..

Mae’n bysedd wedi croesi ar gyfer ein cais i’r Loteri Treftadaeth yn 2018 a byddwn yn gadael i chi wybod am y canlyniad.

info@penmaenmawrmuseum.co.uk

Pabi Coch ar Ddrysau 2017

David Willliams Poppy 1.JPG

Edrychwch am y pabi coch ar y drysau (neu ar arwyddion stryd neu giatiau neu ffenestri) ym Mhenmaenmawr a Dwygyfylchi i chi cael gweld cartrefi’r milwyr a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd y pabi coch i’w weld o’r 5ed Tachwedd ac o dan bob un fe welir cerdyn gyda manylion byr am yr un a laddwyd.

Diolch i’r gwirfoddolwyr o Gymdeithas Hanesyddol Penmaenmawr am drefnu a chyd-lynu coffâd ‘Y Pabi ar y Drws’